Βάλτε τίτλους κάτω από τα link νεότερες - παλαιότερες αναρτήσεις

English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

Με αυτό το τρικ δίνετε τη δυνατότητα στους αναγνώστες σας να διαβάσουν τον επόμενο ή τον προηγούμενο τίτλο ανάρτησης κάτω από τα link "Νεότερες αναρτήσεις - Παλαιότερες αναρτήσεις".
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να το εγκαταστήσετε στη Σελίδα σας:
  • Σύνδεση στον Blogger
  • Σχεδίαση / Επεξεργασία HTML
  • Βρείτε την ]]></b:skin>
  • Επικολλήστε πριν από αυτήν τον παρακάτω κώδικα:
.blog-pager-newer-link {background-color:transparent !important;padding: 0 !important;}
.blog-pager-older-link {background-color:transparent !important;padding: 0 !important;}
#blog-pager-newer-link {padding:5px;font-size:90%;width:200px;text-align:left;}
#blog-pager-older-link {padding:5px;font-size:90%;width:200px;text-align:right;}
  • Βρείτε τώρα την </head>
  • Επικολλήστε πριν από αυτήν τον παρακάτω κώδικα:
<script src='http://code.jquery.com/jquery-latest.js' type='text/javascript'/>
  • Βρείτε τώρα την </body>
  • Επικολλήστε πρίν από αυτήν τον παρακάτω κώδικα:
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
<script type='text/javascript'>
// Post titles to Older Post and Newer Post links (without stats skew)
// by MS-potilas 2012. See http://yabtb.blogspot.com/2012/01/add-post-titles-to-older-and-newer-post.html
//<![CDATA[
var urlToNavTitle = {};
function getTitlesForNav(json) {
for(var i=0 ; i < json.feed.entry.length ; i++) {
var entry = json.feed.entry[i];
var href = "";
for (var k=0; k<entry.link.length; k++) {
if (entry.link[k].rel == 'alternate') {
href = entry.link[k].href;
break;
}
}
if(href!="") urlToNavTitle[href]=entry.title.$t;
}
}
document.write('<script type="text/javascript" src="http://'+window.location.hostname+'/feeds/posts/summary?redirect=false&max-results=500&alt=json-in-script&callback=getTitlesForNav"></'+'script>');
function urlToPseudoTitle(href) {
var title=href.match(/\/([^\/_]+)(_.*)?\.html/);
if(title) {
title=title[1].replace(/-/g," ");
title=title[0].toUpperCase() + title.slice(1);
if(title.length > 28) title=title.replace(/ [^ ]+$/, "...")
}
return title;
}
$(window).load(function() {
window.setTimeout(function() {
var href = $("a.blog-pager-newer-link").attr("href");
if(href) {
var title=urlToNavTitle[href];
if(!title) title=urlToPseudoTitle(href);
if(title) $("a.blog-pager-newer-link").html("&lt;&lt; Προηγούμενη<br />" + title);
}
href = $("a.blog-pager-older-link").attr("href");
if(href) {
var title=urlToNavTitle[href];
if(!title) title=urlToPseudoTitle(href);
if(title) $("a.blog-pager-older-link").html("Επόμενη &gt;&gt;<br />" + title);
}
}, 500);
});
//]]>
</script>
</b:if><span><a href='http://www.bloggertipsandtricks.net/' style='text-decoration:none;font-size:5%;'>Bloger Tips and Tricks</a></span>
  • Αποθήκευση και είστε έτοιμοι.
LIVE DEMO

0 σχόλια:

Post a Comment

 
back to top