Αιωρούμενες Social media εικόνες

English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

 • Σύνδεση στον Blogger
 • Σχεδίαση / Επεξεργασία HTML
 • Βρείτε την ]]></b:skin>
 • Επικολλήστε πριν από αυτήν τον παρακάτω κώδικα:

.flt-wdt{
position:fixed;
right:10px;
top:40%;
}
.flt-wdt img{
float:right;
clear:right;
margin:5px;
-webkit-transition: all .2s ease-in-out;
-moz-transition: all .2s ease-in-out;
-o-transition: all .2s ease-in-out;
transition: all .2s ease-in-out;
}
.flt-wdt img:hover{
-moz-transform: scale(1.2) rotate(6deg);
-webkit-transform: scale(1.2) rotate(6deg);
-o-transform: scale(1.2) rotate(6deg);
-ms-transform: scale(1.2) rotate(6deg);
transform: scale(1.2) rotate(6deg);
}
 • Βρείτε τώρα την </body>
 • Επικολλήστε πριν  από αυτήν τον παρακάτω κώδικα:

<div class="flt-wdt">
<!-- Facebook -->
<a href="http://www.facebook.com/
USERNAME" title="Join me on Facebook" target="_blank"><img alt="Join me on Facebook" src="http://icons.iconarchive.com/icons/land-of-web/globe-social/48/facebook-icon.png" /></a>
<!-- Twitter -->
<a href="http://twitter.com/
USERNAME" title="Follow me on Twitter" target="_blank"><img alt="Follow me on Twitter" src="http://icons.iconarchive.com/icons/land-of-web/globe-social/48/twitter-icon.png" /></a>
<!-- RSS -->
<a href="http://feeds.feedburner.com/
FEED-ADDRESS" title="Subscribe to RSS" target="_blank"><img alt="Subscribe to RSS" src="http://icons.iconarchive.com/icons/land-of-web/globe-social/48/rss-icon.png" /></a>
</div>
  • Αντικαταστήστε τα κίτρινα φόντα με τα δικά σας στοιχεία και πατήστε αποθήκευση προτύπου.
  Θα βλέπετε να αιωρούνται στη δεξιά πλευρά της Σελίδας σας οι παρακάτω εικόνες.


   0 σχόλια:

   Post a Comment

    
   back to top