Κινούμενος τίτλος στον Browser - Scrolling title in Browser bar (UPDATED)

English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

 • Σύνδεση στον Blogger 
 • Σχεδίαση / Επεξεργασία HTML
 • Βρείτε την ετικέτα </head>
 • Επικολλήστε πριν από αυτήν τον παρακάτω κώδικα:

<script type='text/javascript'>
var txt="ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ BLOG ΣΑΣ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ";
var espera=200;
var refresco=null;
function rotulo_title()
{
document.title=txt;
txt=txt.substring(1,txt.length)+txt.charAt(0); refresco=setTimeout("rotulo_title()",espera);
}
rotulo_title();
</script>

 • Αφού συμπληρώσετε το όνομα της Σελίδας σας και την περιγραφή της αποθηκεύστε το πρότυπό σας και είστε έτοιμοι.

  1 comment:

   
  back to top