Ημερολόγιο στο blog σας - Add Calendar to Blogger

English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

  • Σύνδεση στον Blogger
  • Σχεδίαση - Προσθήκη gadget 
  • Επιλέξτε HTML/JavaScript
  • Επικολλήστε τον παρακάτω κώδικα:

<style type="text/css">

.month {
background-color:black;
font:bold 12px verdana;
color:white;
}

.daysofweek {
background-color:gray;
font:bold 12px verdana;
color:white;
}

.days {
font-size: 12px;
font-family:verdana;
color:black;
background-color: lightyellow;
padding: 2px;
}

.days #today{
font-weight: bold;
color: red;
}

</style>


<script type="text/javascript" src="http://dsai.588.googlepages.com/basiccalendar.js">

/***********************************************
* Basic Calendar-By Brian Gosselin at http://scriptasylum.com/bgaudiodr/
* Script featured on Dynamic Drive (http://www.dynamicdrive.com)
* Via http://bloggerstop.net
* This notice must stay intact for use
* Visit http://www.dynamicdrive.com/ for full source code
***********************************************/

</script>
<script type="text/javascript">

var todaydate=new Date()
var curmonth=todaydate.getMonth()+1 //get current month (1-12)
var curyear=todaydate.getFullYear() //get current year

document.write(buildCal(curmonth ,curyear, "main", "month", "daysofweek", "days", 1));
</script>
  • Αποθήκευση και είστε έτοιμοι.


0 σχόλια:

Post a Comment

 
back to top